Bakom lucka 17 döljer sig en uppmaning att träna för en god sak: Musikhjälpen. Spring, gå, skida, simma eller cykla. För varje kilometer uppmanar Rootcamp dig att skänka minst 20kr till Musikhjälpen. Använd insamlingsbössan här!

Musikhjalpen_rootcamp

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Mörkertalen är enorma eftersom det ofta sker i det dolda på internet där få av brotten upptäcks. För många som lever i fattigdom finns inga andra alternativ till försörjning än att sälja sin kropp och sexhandeln med barn har blivit en växande miljardindustri. Musikhjälpens tema 2017 är därför Barn är inte till salu.

Därför tränar Rootcamp  för Musikhjälpen. 

Och insamlingen pågår fram till nyår!